Suid-Afrika sal moontlik binnekort polyandry toelaat

May 31, 2021

Dit is wanneer ‘n vrou meer as een man het.

Suid-Afrika het onlangs ‘n nuwe groenskrif oor polyandry in die parlement ter tafel gesit. Polyandry is wanneer ‘n vrou meer as een man neem en trou. Die voorstel het mense verdeel. Een groep meen dit is tyd dat die wet verander word om die praktyk te erken, aangesien ons die reg op vryheid in ons land het.

Ander mense meen weer dat so praktyk nie strook met inheemse geloofstelsels en gebruike nie en daarom eerder nie toegelaat moet word nie. Die groenskrif is nog nie ‘n amptelike verandering aan die wet nie, maar eerder die begin van die proses en die begin van die nasionale proses oor die voorstelle. Die publiek het ook geleentheid om kommentaar op die voorstel te lewer.